logo JKL consult s.r.o.
JKL consult s.r.o.

Daňové poradenství

Konzultace s daňovým poradcem nad rámec sjednaný ve smlouvě o vedení účetnictví je účtována zvlášť dle samostatně uzavřené ústní či písemné smlouvy.

Především se jedná o poskytování právní pomoci a finančně ekonomických rad ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi souvisejí, tj. konzultace před realizací záměrů klienta, rozbory a stanoviska k hospodářským operacím klienta, zpětné kontroly účetnictví i podaných daňových přiznání, zpracování daňových přiznání a ostatních procesních podání jako je např. žádost o povolení splátek daně, žádost o odložení termínu pro podání daňového přiznání, odvolání proti rozhodnutí správce daně apod. Samostatně je účtováno zajištění auditu.

Základní sazba za daňové poradenství činí 1.200 - 1.500 Kč za hodinu konzultace nebo práce na materiálech zpracovávaných pro klienta.

Jednorázová cena při samostatném zpracování daňového přiznání k daním z příjmů fyzické osoby je 2.000 - 10.000 Kč, pro právnické osoby 8.000 - 30.000 Kč dle rozsahu prováděných prací.

Podle náročnosti projednávaného případu lze i pro daňové poradenství stanovit měsíční paušál dohodou při osobním jednání.

JKL consult s.r.o. Naskové 3, Praha 5 150 00, tel : 257 189 570, fax : 257189 571, E mail : jkl@jkl.cz, web : www.jkl.cz

JKL consult s.r.o.
JKL consult s.r.o.