logo JKL consult s.r.o.
JKL consult s.r.o.

Mzdová agenda

Zpracování mezd zahrnuje veškeré úkony s nimi spojené, tj. výpočet mezd v daném měsíci, založení a vedení mzdového listu, příprava výplatních pásek pro zaměstnance, zpracování mzdové uzávěrky pro účetnictví, odvod sociálního a zdravotního pojištění, odvod měsíčních záloh na daň z příjmů, výčetku platidel pro banku. Na konci účetního období provedeme roční zúčtování záloh na daň z příjmu ze závislé činnosti a funkčních požitků plátcem na žádost poplatníka.


Zajišťujeme evidenci pracovní neschopnosti, čerpání dovolené, evidenční listy důchodového pojištění, přípravu a zpracování veškerých smluv a písemných podání v pracovně právních vztazích, zastoupení firmy při jednání na příslušných úřadech (správa sociálního zabezpečení, finanční úřad, zdravotní pojišťovny, úřady práce apod.)


Základní sazba mzdové agendy je 250 Kč za osobu a měsíc. Při překročení počtu 20 zaměstnanců je cena sjednána individuálně.

JKL consult s.r.o. Naskové 3, Praha 5 150 00, tel : 257 189 570, fax : 257189 571, E mail : jkl@jkl.cz, web : www.jkl.cz

JKL consult s.r.o.
JKL consult s.r.o.